Титульні відзнаки

Титульний знак Рицаря

СТАТУТ

ТИТУЛЬНИЙ ЗНАК РИЦАРЯ

Статус. Відзнака «ТИТУЛЬНИЙ ЗНАК РИЦАРЯ» є свідченням належності номінанта до Суверенного Рицарського Ордену Христа Спасителя. Номінант «ТИТУЛЬНОГО ЗНАКА РИЦАРЯ» є Рицарем Христа та знатною особою.

 

Право. Право на носіння «ТИТУЛЬНОГО ЗНАКУ РИЦАРЯ» мають члени Суверенного Рицарського Ордену Христа Спасителя, які пройшли випробувальний термін, їм стверджено знатність роду, звання рицаря та право на родовий герб.

Носіння. Відзнака одягається на урочисті заходи, в повсякденному житті носиться мініатюра або колодка відзнаки. Відзнаку Носять на грудях з лівого боку за порядком ієрархічності відзнак. Відзнаку носять на віцмундирі (мундирі) на іншому одязі носиться мініатюра або ж колодка відзнаки.

Звернення. Титулування здійснюється при наявності відзнаки. Титулування здійснюється за правилом вищого рангу звернення (звертаються до особи за признаками вищого рангу титулування, титулування нижчих рангів не згадуються). Титулування до номінанта «Титульного знаку Рицаря» – БЛАГОРОДНИЙ. При наявності відзнаки, відповідати на звернення без належного до номінанта титулування заборонено.

Девіз. Девіз відзнаки латиною «IN HOC VINCE» – З ЦИМ ПЕРЕМОЖЕШ.

Ієрархічність. «ТИТУЛЬНИЙ ЗНАК РИЦАРЯ» вищій за «ТИТУЛЬНИЙ ЗНАК КАВАЛЕРА» та нижчій за «ТИТУЛЬНИЙ ЗНАК КОМАНДОРА».

Вручення. Вручається номінантам під час посвяти в рицарі або ж під час урочистих заходів. Вручається особам які пройшли посвяту в Рицарі. Процедуру вручення провидить Великий магістр або ж за його дорученням члени Верховного конвенту або Магістрату.

Спадковість. «ТИТУЛЬНИЙ ЗНАК РИЦАРЯ» є спадковою відзнакою. У відповідності до вимог «Положення про успадкування» Титульний знак може успадковуватися нащадками з правом носіння або ж без такого права.

Перестороги. За порушення правил носіння або ж інших вимог Статуту, що привели до зниження значимості відзнаки а бо не бажаних наслідків, в дисциплінарному порядку номінант може бути позбавлений права на носіння відзнаки, а в окремих випадках відзнака може бути вилучена. За дотримання вимог Статуту відзнаки відповідальний номінант. Контроль за дотриманням номінантом вимог Статуту відзнаки здійснюють прямі керівники номінанта та Дисциплінарний капітул в цілому.

Посвідчення Титульного знаку