Титульні відзнаки

Титульный знак Барона

 

СТАТУТ

ТИТУЛЬНИЙ ЗНАК БАРОНА

Статус. Відзнака «ТИТУЛЬНИЙ ЗНАК БАРОНА» є свідченням належності номінанта до Суверенного Рицарського Ордену Христа Спасителя. Номінант «ТИТУЛЬНОГО ЗНАКА БАРОНА» є Бароном (Баронесою) та вельможною особою.

Право. Право на носіння «ТИТУЛЬНИЙ ЗНАК БАРОНА» мають члени Суверенного Рицарського Ордену Христа Спасителя, які пройшли нобілітацію в Барони (Баронеси), або особи які успадкували титул.

Носіння. Відзнака одягається на урочисті заходи, в повсякденному житті носиться мініатюра або колодка відзнаки. Відзнаку Носять на шийній стрічці за порядком ієрархічності відзнак. Відзнаку носять на віцмундирі (мундирі) на іншому одязі носиться мініатюра або ж колодка відзнаки.

Звернення. Титулування здійснюється при наявності відзнаки. Титулування здійснюється за правилом вищого рангу звернення (звертаються до особи за признаками вищого рангу титулування, титулування нижчих рангів не згадуються). Титулування до номінанта «ТИТУЛЬНОГО ЗНАКУ БАРОНА» – ВЕЛЬМОЖНИЙ (ВЕЛЬМОЖНА). При наявності відзнаки, відповідати на звернення без належного титулування заборонено.

Девіз. Девіз відзнаки латиною «IN HOC VINCE» – З ЦИМ ПЕРЕМОЖЕШ.

Ієрархічність. «ТИТУЛЬНИЙ ЗНАК БАРОНА» вищій за «ТИТУЛЬНИЙ ЗНАК КОМАНДОРА» та нижчій за «ТИТУЛЬНИЙ ЗНАК ГРАФА».

Вручення. Вручається номінантам під час нобілітації в Барони або ж під час урочистих заходів. Вручається особам які пройшли нобілітацію в Барони (Баронеси). Процедуру вручення провидить Великий магістр або ж за його дорученням члени Верховного конвенту або Магістрату.

Спадковість. «ТИТУЛЬНИЙ ЗНАК БАРОНА» є спадковою відзнакою. У відповідності до вимог «Положення про успадкування» Титульний знак може успадковуватися нащадками з правом носіння або ж без такого права.

Перестороги. За порушення правил носіння або ж інших вимог Статуту, що привели до зниження значимості відзнаки а бо не бажаних наслідків, в дисциплінарному порядку номінант може бути позбавлений права на носіння відзнаки, а в окремих випадках відзнака може бути вилучена. За дотримання вимог Статуту відзнаки відповідальний номінант. Контроль за дотриманням номінантом вимог Статуту відзнаки здійснюють прямі керівники номінанта та Дисциплінарний капітул в цілому.

Посвідчення Титульного знаку