Титульні відзнаки

Титульний знак Князя

 

СТАТУТ

ТИТУЛЬНИЙ ЗНАК КНЯЗЯ

Статус. Відзнака «ТИТУЛЬНИЙ ЗНАК КНЯЗЯ» є свідченням належності номінанта до Суверенного Рицарського Ордену Христа Спасителя. Номінант «ТИТУЛЬНОГО ЗНАКА КНЯЗЯ» є Князем (Княгинею) та аристократичною особою.

Право. Право на носіння «ТИТУЛЬНОГО ЗНАКА КНЯЗЯ» мають члени Суверенного Рицарського Ордену Христа Спасителя, які пройшли нобілітацію в Князі (Княгині), або особи які успадкували цей титул.

Носіння. Відзнака одягається на урочисті заходи, в повсякденному житті носиться мініатюра або колодка відзнаки. Відзнаку Носять на шийній стрічці за порядком ієрархічності відзнак. Відзнаку носять на віцмундирі (мундирі) на іншому одязі носиться мініатюра або ж колодка відзнаки. Зірка «ТИТУЛЬНОГО ЗНАКА КНЯЗЯ»» носиться з лівої сторони на віцмундирі (мундирі) та фраку (смокінгу).

Звернення. Титулування здійснюється при наявності відзнаки. Титулування здійснюється за правилом вищого рангу звернення (звертаються до особи за признаками вищого рангу титулування, титулування нижчих рангів не згадуються). Титулування до номінанта «ТИТУЛЬНОГО ЗНАКА КНЯЗЯ» – ВАША СВІТЛІСТЬ. При наявності відзнаки, відповідати на звернення без належного титулування заборонено.

Девіз. Девіз відзнаки латиною «IN HOC VINCE» – З ЦИМ ПЕРЕМОЖЕШ.

Ієрархічність. «ТИТУЛЬНИЙ ЗНАК КНЯЗЯ» вищій за «ТИТУЛЬНИЙ ЗНАК ГРАФА».

Вручення. Вручається номінантам під час нобілітації в Князі (Княгині) або ж під час урочистих заходів. Вручається особам які пройшли нобілітацію в Князі (Княгині). Процедуру вручення провидить Великий магістр або ж за його дорученням члени Верховного конвенту.

Спадковість. «ТИТУЛЬНИЙ ЗНАК КНЯЗЯ» є спадковою відзнакою. У відповідності до вимог «Положення про успадкування» Титульний знак може успадковуватися нащадками з правом носіння або ж без такого права.

Перестороги. За порушення правил носіння або ж інших вимог Статуту, що привели до зниження значимості відзнаки а бо не бажаних наслідків, в дисциплінарному порядку номінант може бути позбавлений права на носіння відзнаки, а в окремих випадках відзнака може бути вилучена. За дотримання вимог Статуту відзнаки відповідальний номінант. Контроль за дотриманням номінантом вимог Статуту відзнаки здійснюють прямі керівники номінанта та Дисциплінарний капітул в цілому.

Посвідчення Титульного знаку