Титульні відзнаки

Титульний знак Кавалера

 

СТАТУТ

ТИТУЛЬНИЙ ЗНАК КАВАЛЕРА

Статус. Відзнака «ТИТУЛЬНИЙ ЗНАК КАВАЛЕРА» є свідченням належності номінанта до Суверенного Рицарського Ордену Христа Спасителя. Номінант «ТИТУЛЬНОГО ЗНАКА КАВАЛЕРА» є Кавалером Рицарського Ордену.

Право. Право на носіння «ТИТУЛЬНОГО ЗНАКУ КАВАЛЕРА» мають члени Суверенного Рицарського Ордену Христа Спасителя, яким стверджено звання Кавалера.

Носіння. Відзнака одягається на урочисті заходи, в повсякденному житті носиться мініатюра або колодка відзнаки. Відзнаку Носять на грудях з лівого боку за порядком ієрархічності відзнак. Відзнаку носять на віцмундирі (мундирі) на іншому одязі носиться мініатюра або ж колодка відзнаки.

Звернення. Титулування здійснюється при наявності відзнаки. Титулування здійснюється за правилом вищого рангу звернення (звертаються до особи за признаками вищого рангу титулування, титулування нижчих рангів не згадуються). Титулування до номінанта «Титульного знаку Рицаря» – ДОСТОЙНИЙ. При наявності відзнаки, відповідати на звернення без належного до номінанта титулування заборонено.

Девіз. Девіз відзнаки латиною «IN HOC VINCE» – З ЦИМ ПЕРЕМОЖЕШ.

Ієрархічність. «ТИТУЛЬНИЙ ЗНАК КАВАЛЕРА» нижчій за «ТИТУЛЬНИЙ ЗНАК РИЦАРЯ».

Вручення. Вручається номінантам під час урочистих заходів. Процедуру вручення провидить Великий магістр або ж за його дорученням члени Верховного конвенту або Магістрату.

Спадковість. «ТИТУЛЬНИЙ ЗНАК КАВАЛЕРА» не є спадковою відзнакою. У відповідності до вимог «Положення про успадкування» Титульний знак може успадковуватися нащадками без права носіння.

Перестороги. За порушення правил носіння або ж інших вимог Статуту, що привели до зниження значимості відзнаки а бо не бажаних наслідків, в дисциплінарному порядку номінант може бути позбавлений права на носіння відзнаки, а в окремих випадках відзнака може бути вилучена. За дотримання вимог Статуту відзнаки відповідальний номінант. Контроль за дотриманням номінантом вимог Статуту відзнаки здійснюють прямі керівники номінанта та Дисциплінарний капітул в цілому.

 

Посвідчення Титульного знаку